Times city park 5 park hill Tke can 2PN

Mặt bằng chi tiết căn hộ tầng điển hình tòa Park 5


Các căn thiết kế 2PN:


Chi tiết căn hộ số 01: DT 84,9m2 -T kế 2PN (Cửa hướng Nam, ban công hướng Bắc)


Chi tiết căn số 05: DT 78,9m2 - T kế 2PN (Cửa hướng đông, ban công hướng Tây)


 Chi tiết căn số 06: DT 79,4m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng đông, ban công hướng Tây)


Chi tiết căn số 07: DT 79,4m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng đông, ban công hướng Tây)


Chi tiết căn số 10: DT 63,4m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng Tây, ban công hướng Nam)


Chi tiết căn số 12A: DT 63,4m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng Đông, ban công hướng Nam)


Chi tiết căn số 17: DT 79m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng Tây, ban công hướng Đông)


Chi tiết căn số 18: DT 73,1m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng Tây, ban công hướng Đông)


Chi tiết căn số 20: DT 74,4m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng Đông, ban công hướng Tây)

DỰ ÁN NỔI BẬT

TRỞ LẠI ĐẦU TRANG