Times city park 5 Park Hill Tke can 3PN

Mặt bằng chi tiết căn hộ tòa Park 5:
Các căn thiết kế 3PN:


Chi tiết căn hộ số 02: DT 97,5m2 - T kế 3PN (Cửa hướng Tây, ban công hướng Bắc)


Chi tiết căn số 04: DT 101,3m2 - T kế 3PN (Cửa hướng đông, ban công hướng tây)


Chi tiết căn số 08: DT 103,8m2 - Thiết kế 3PN (Cửa hướng đông, ban công hướng Tây)


Chi tiết căn số 11: DT 118,2m2 - Thiết kế 3PN (Cửa hướng Bắc, ban công hướng Nam)


Chi tiết căn số 12: DT 118,2m2 - Thiết kế 3PN (Cửa hướng Bắc, ban công hướng Nam)


Chi tiết căn số 12B: DT 95,6m2 - Thiết kế 3PN (Cửa hướng Tây, ban công hướng Nam)


Chi tiết căn số 15: DT 107,9m2 - Thiết kế 3PN (Cửa hướng Tây, ban công hướng Nam)


Chi tiết căn số 16: DT 112,2m2 - Thiết kế 3PN (Cửa hướng Tây, ban công hướng Đông)


Chi tiết căn số 19: DT 87,9m2 - Thiết kế 2PN (Cửa hướng Nam, ban công hướng Tây)


Chi tiết căn số 21: DT 103,8m2 - Thiết kế 3PN (Cửa hướng Nam, ban công hướng Bắc)

DỰ ÁN NỔI BẬT

TRỞ LẠI ĐẦU TRANG